Loading...

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony
Thank you for visiting my website

Mam nadzieję, że podobał się Tobie mój artystyczny wszechświat. Jestem dostępna na Instagramie, możesz zostawić mi też wiadomość przy pomocy poniższego formularza.
I hope you like my artistic universe. I’m available on the Instagram, you may leave a message as well by means of the form below.

Contact Info

issabel.la.vin@gmail.com

Social Network

Najczęściej zadawane pytania
Frequently asked questions

Czy prezentowane obrazy są na sprzedaż?
Are the displayed paintings for sale?

Jeżeli w opisie znajduje się informacja „dostępny”, obraz jest na sprzedaż. Więcej informacji o aktualnych obrazach i ich dostępności znajdziesz na moim Instagramie.
If a description includes the information „available”, then the painting is for sale. More information about current paintings and their availability, you may find on my Instagram account.

W jaki sposób mogę otrzymać obraz?
How can I get a painting?

Preferuję wysyłkę kurierem. Obrazy są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, a przesyłka ubezpieczona. Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości obrazu.
I prefer the courier shipment. The paintings are appropriately protected against damage, and the package is covered with insurance. The shipment cost is dependent on a painting size.

Uszkodzona przesyłka?
Damaged package?

Każdorazowo przy odbiorze przesyłki należy dokładnie ją obejrzeć. Wszystkie uszkodzenia opakowania należy natychmiast zgłosić kurierowi, który sporządzi protokół. Obraz wróci do mnie, osobiście sprawdzę ewentualne uszkodzenia i poinformuję o dalszych możliwościach.
During reception, each time one should examine a package carefully. Any damaging the package should be reported to a courier immediately, who will draw up a protocol. The painting will come back to me, I will check possible damages in person and inform on further possibilities.

Contact Form